ChatPraca

O pracy

Dane osobowe

Pytania

Pracuj gdzie tylko chcesz. Nasi pracownicy są rozsiani po całym świecie. Pracują z Tajlandii, Hiszpanii, Brazylii I innych krajów. Nie pozwól, aby miejsce Cię ograniczało.

Możesz pracować ile potrzebujesz. Nikt nie zmusza Cię, do zaangażowania przez 8 godzin dziennie.

Jedynym wymaganiem jest wysłanie 200 wiadomości na tydzień.

Możesz pracować, kiedy chcesz, rano, wieczorem czy popołudniu. Jest to idealna oferta pracy dodatkowej.

Możesz zarobić nawet 600-800 euro tygodniowo. Wystarczy, że spędzisz wieczorem, przed komputerem parę godzin.

Jest to idealna praca dla osób z problemami zdrowotnymi. Dodatkowo możesz to połączyć z pracą na pełen etat, lub traktować, jako podstawowe źródło dochodu.

Wymagania, które musisz spełniać.

  • Stały i stabilny dostęp do Internetu.
  • Przynajmniej 18 lat
  • Dostęp do komputera
  • Dobra znajomość języka polskiego.

Informacje kontaktowe

Płeć

Wymagany do kontaktu z przełożonymi oraz trenerami (tekstowo)

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o poufności danych.

Umowa poufności

1. Jakie informacje

1.1. Poufne wiadomości zawierają informacje, które w żadnej formie nie powinny być ujawnione. Dotyczy to strategii biznesowej, biznesplany, opłat, stawek, informacji finansowych, danych, przetwarzania danych, kodów źródłowych, manuali, szkoleń i tym podobnych.

Poufne informacje zostały zawarte w tym dokumencie: *

Strony ustalają, że negocjacje w sprawie negocjacji oraz współpracy są tajne, zgodnie z paragrafe 3.3

2. Wyłączone informacje

2.1. Poufne informacje nie dotyczą:

2.1.1 Strona może udowodnić, że posiada informacje, które zostały uzyskane wcześniej, bez udziału drugiej strony.

2.1.2 Informacje, ujawnione wcześniej są wyłączone z postanowień tej umowy..

2.1.3 Informacje legalnie przekazane przez osobę trzecią, która nie jest związana tą umową.

3. Przechowywanie i ochrona danych.

3.1. Otrzymane dane powinny być przetwarzane i przechowywane w miejscu niedsotępnym dla osób niepowołanych, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony własnego dobra.

3.2. Każda ze stron musi ograniczyć rozprzestrzenianie otrzymanych informacji, w celu ustalenia wad oraz zalet współpracy. Rozprzestrzenianie w innych celach wymaga zgody.

3.3. Strony oraz ich personel, wykorzystwany do outsourcingu dostawców usług medialnych, reklamodawców i innych powiązanych osób, zobowiązują się do zachowania absoultnej ciszy oraz poufności w odniesieniu do informacji poufnych. Tajne informacje nie mogą być przekazane do osób trzecich ani im raportowane.

3.4. Punkt 3.3 nie ma zastosowania w przypadku zwrócenia się władzy państwowej, z prośbą o przekazanie dokumentów, czy informacje.

3.5. Każda ze stron może poprosić o zwrot poufnych informacji, które są przechowywane przez drugą stronę. Może się to odbyć w dowolnym momencie.

3.6. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za każde błędne lub nieautoryzowanie ujawnienie poufnych informacji, przez osoby związane ze stroną

4. Okres

4.1. Umowa jest ważna przez 3 lata od momentu jej podpisu. Jeżeli ilość stron transakcji ulegnie zmianie, lub jedna ze stron zerwie umowę, to zostanie ona zastąpiona zapisami kolejnej umowy..

5. Złamanie umowy

5.1 W przypadku złamania lub naruszenia postanowień niniejszej umowy, poszkodowana strona ma prawo do wystąpienia o odszkodowanie..

5.2. W przypadku naruszenia tej umowy, strona ma dostęp do informacji o złamaniu umowy. Strona, która narusza umowę zobowiązana jest do niezwłocznego zaprzestania łamania postanowień umowy.

5.3. W przypadku naruszenia umowy o zachowaniu poufności, strona ma prawo do odszkodowania wysokości 250 000 euro. Obejmuje to występki uznane jako nielegalne. Kara może wynosić do 50 000 euro miesięcznie, za każde udowodnione wykroczenie..

5.4.Szkoda może być wyrządzona przez jakąkolwiek osobę związaną ze stroną.

5.5. Drobne naruszenia, które nie będą miały negatywnego wpływu na stronę, nie pociągają za sobą żadnej kary.

6. Jako pracownik Chatpraca.com:

Otrzymasz informacje o firmie, systemach, modelu biznesowym. Jako pracownik utrzymasz te informacje w sekrecie i nie zdradzisz ich osobom trzecim.

Podczas kontaktu z użytkownikami, możesz otrzymać ich dane osobowe. Zobowiązujesz się do zachowania ich w sekrecie, nie zdradzania osobom trzecim, ani do wykorzystywania w jakikolwiek sposób..

Pytania: